Kindvolgsysteem

Van Harte Welkom werkt met een kind volgsysteem. Dit is het PeuterPlusPlan.

Het PeuterPlusPlan volgt de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0 – 4 jaar.

De zes fasen van de ontwikkeling van het kind worden gevolgd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel functioneren.

Het sluit ook naadloos aan bij de volgsystemen die in het basisonderwijs worden gebruikt.

Wanneer je kind naar de basisschool gaat is het dus mogelijk om dit ontwikkelingsoverzicht zelf te overhandigen aan de desbetreffende school. Gegevens worden dan ook niet door mij als gastouder aan derden gegeven (school, peuterspeelzaal etc.) Tenzij hier toestemming voor is van jou zelf als ouder.

Waarom het PeuterPlusPlan?

Dit systeem is een mooie aanvulling voor mijn gastouderopvang en ook wat bij mij past als gastouder.

Met het PeuterPlusPlan sluit ik nog beter aan op de ontwikkeling van uw kind. De speel-leeromgeving kan ik met dit systeem rijker inrichten en laten aansluiten bij het niveau van uw kind.