Corona update 31 maart 2020

Coronavirus update 21 maart 2020

 

Wanneer mag mijn kind naar de gastouderopvang?

Kinderen van wie beide ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe naar de gastouderopvang. Wanneer in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat écht niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de gastouderopvang.

Let op!

Voor kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten, geldt dat zij moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden. Pas als het kind 24 uur lang klachtenvrij is kan het weer naar de gastouderopvang gaan.


Heb jullie als ouders zelf klachten maar jullie kind nog niet, dan kan het gewoon worden gebracht. Bij het brengen van de kinderen dienen dan wel strikte veiligheidsmaatregelen te worden genomen. Laat het kind bij voorkeur door iemand anders brengen/ophalen. Indien dit niet mogelijk is neem dan afscheid bij de deur.

 

Zijn de milde gezondheidsklachten ook van toepassing op de gastouder?

Omdat ik als gastouder val onder ‘onderwijs’ ben ik genoodzaakt mijn werkzaamheden neer te leggen wanneer ik last heb van niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten in combinatie met koorts. Indien één van mijn huisgenoten bovenstaande klachten heeft stopt ook de gastouderopvang.

 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor de opvang?

Ja, dus:
• Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. De overheid zal de eigen bijdrage compenseren. 
• Pas niets aan bij de Belastingdienst voor je kinderopvangtoeslag, zo houdt je je recht
op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
• Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of je gastouderopvang stop te
zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
• Je behoudt dan ook je plek op de gastouderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.

Het is van belang om te weten dat het recht op kinderopvangtoeslag gewoon van kracht blijft. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om de algemene afspraken omtrent afmelding en doorbetaling welke door ons onderling zijn vastgelegd te blijven volgen. Het is vooral erg belangrijk om samen hierover in overleg te gaan.

 

Hoelang blijft deze regel van kracht?

Tot nader order van de overheid of RIVM, blijft deze regel voor nu t/m 28 april van kracht. Laten we samen hierin onze verantwoordelijkheid nemen! 

 

Meer informatie zie onderstaande link:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.